Billard

Årsmøde 2015:
Formand Arne Eilsøe bød velkommen til de fremmødte samt Ole fra bestyrelsen. Henning Laursen blev valgt som dirrigent.

Henning takkede for valget og sagde at mødet var rettidig indkaldt ifg. vedtægterne. Han konstaterede at der var 14 stemmeberettiget, derefter gav han ordet til formanden for beretning.

Beretning:
Det er lykkes os at holde medlemsantalet siden sidste år, nogle er faldet fra på grund af sygdom, andre ønskede ikke at fortsætte af andre årsager, vores gennemsnits alder er jo over 70, (den yngste 14 den ældste 85), så der vil jo være en naturlig afgang, nye er kommet til ved hjælp at jer, for nuværende er vi 64 medlemmer.
Igen i år har vi en annonym sponsor som har givet 3000 kr.
I 2013 kom vi ud med et underskud på godt 8000 kr. dette er nu vendt til et overskud i 2014.
I Billard afdelingen står socialt samvær i højsæde.
Sidste år er der spillet 1317 plus 593 jubi kampe i alt 1910 kampe her i lokalet.
Udvalget har en høj gennemsnitsalder (ligesom medlemmerne) vi er derfor et udvalg og en afdeling der er "skrøbelig" og skal hele tiden have for øje, at finde aftagere med et lavere årstal.
På tidligere årsmøder, første gang i 2010, har en del medlemmer udtrykt ønske om fri adgang til billard lokalet uden for vores normale åbningstider, dette er nu muligt ved udlevering af en adgangsbrik mod et depositum på 100 kr. som refunderes ved tilbagelevering. En del af dem som pressede meget på for fri adgang og som har fået en brik udleveret, har dog ikke benyttet den endnu. For nuværende er der udleveret 11 adgangsbrikker.
Husk at hvis man tager en eller flere gæster med her ud og spille og som ikke er medlem, koster det 25 kr. pr. person som derefter lægges i en kuvert i den hvide postkasse.
Vi har nu fået nye klæder på alle bordene, så pas godt på dem, det koster jo mange penge at få skiftet.
Billard Fyn sponsorere med 2500 kr. pr. år.
Jacob Pallesen fra kontoret har haft inviteret Kold College og en del Erhversskoler ud i Firmaidræt Odense for at prøve vores forskellige aktiviteter, (her iblandt også Billard) med det formål at skaffe flere medlemmer i en yngre alder. Fremover betaler disse også 25 kr. pr. person når de spiller i lokalet.
Billard afdelingen er trods alt en afdeling med kraft i, og gode muligheder med eget lokale, har næsten  åben alle dage, også 2 gange om ugen i sommerferien.
Det ligger sådan at ikke alle kan komme på samme dag, og hvis vi som andre aktivitetsafdelinger kun have åbent en eller to  dage om ugen, så ville vi jo nok reducere antallet af medlemmer. Men  det er også en belastning for udvalgsmedlemmerne, at skal stå til rådighed 5 gange om uge, men vi gør det  gerne.
Udvalget har drøftet lørdags åbning i vinteråret og har talt om at der måske ikke vil være et udvalgsmedlem til stede, da medlemmerne jo har mulighed for fri adgang disse dage også. Hvad siger i til det ?
Vi har et godt samarbejde med andre foreninger, her kan nævnes Middelfart, Horsens, Vamdrup, og Fredericia hvor vi mødes på skift i byerne til forskellige turneringer.
Den 11 april var der Fyns Mesterskab i Middelfart med 30 deltagere i 4 rækker. Her fik Odense 1 førsteplads i A. rk. v/Leif Eilsøe og 1 førsteplads i C. rk. v/Tonni Frederiksen, 1 andenplads i D. rk. v/Lis Rønbøl, i B. rk. vandt vi ikke noget.
Faaborg og Middelfart talte om at vi måske skulle afvikle Fyns Mesterskabet som en handicap turnering i stedet for faste rækker da det kniber med deltagere nok i alle rækkerne.
Husk vores Albani cup den 30 og 31 maj, sidste frist for tilmelding er den 3 maj, så skriv jer på i dag inden i går hjem.
Når vi afholder udvalgsmøder bliver der ført referat, som efterfølgende lægges på Firmaidræt Odense`s hjemmeside, disse referater kan i også se ved at logge jer på intranettet med jeres adgangskode, hvis i ikke har sådan en kan i få en udleveret via kontoret.
Når der spilles turneringskampe kniber det stadig med at udfylde slag-sedlerne rigtigt, tit står der ikke lige mange indgange, og nogle gange står der kun et navn på sedlen. Ved Jubi turnering skal man huske at hvert kvartal kan jeres distance være ændret, så kik på snitlisten og husk at skrive på betalingslisten hvem der har tabt og vundet samt beløb der skal betales, hvis man ikke har penge med, så sæt krys på sedlen og betal næste gang man møder.
Der er jo mange af jer som nyder at følge Snooker i fjernsynet, derfor ligger jeg oplysninger på hjemmesiden hvornår disse turneringer spilles. En del medlemmer har spurt om der ikke kunne være en liste med tlf. nummer på medlemmer, den kunne jo evt. ligge på hjemmesiden.
Der skal ydes en stor tak til Svend Aage Nielsen fra bladet for de aktikler han har skrevet om Billard afdelingen, også en tak til Hallen for at de holder lokalet og bordene pæne.
Arne Eilsøe.

Henning Laursen synes at indkaldelsen var sendt for tidlig ud, så det var grunden til, at der ikke var flere til stede. Dertil svarede Arne E. at der foruden var sat sedler ud på bordene med påmindelse om mødet.Lis Rønbøll synes ikke, at Fyns stævnerne skal laves om til Handicap turnering. Gunnar synes også det skal forsætte i puljer, men at de puljer, hvor der er for lidt i, får lov at deltage, men uden at få præmier. Margareta synes at det var en god ide med tlf. liste til dem, som gerne ville have en, men at alle spillerene skulle give deres tilladelse først og at dem som ikke ønskede deres tlf. nr. sat på, så ikke kommer på listen.

Beretningen blev vedtaget.

Der var ingen forslag.

Valg til udvalget.
Arne Eilsøe blev genvalgt som formand.
Som udvalgsmedlemmer var Finn Gabs, Max Pedersen og Mona Eilsøe på valg. Alle 3 blev genvalgt.
Suppleanterne Ingolf Mortensen og Bjarne Kristoffersen blev begge genvalgt. 

Alle pokaler var tidligere udleveret. 

Under Evt. sagde Arne at Billard afdelingen havde underskud i år 2013, men at det nu var vendt til overskud i 2014. Max spurgte om alle billardklæderne ikke kunne udskiftes samtidig næste gang, hvortil Arne svarede, at det er planen at udskifte på alle bordene samtidig næste gang, hvis der er penge nok på budgettet. Snak frem og tilbage om, hvad der evt. kan gøres for at få flere til at deltage både til årsmøder og turneringer. Måske prøve at få TV Fyn ud, når der er turneringer?
Gunnar sagde at mange af medlemmerne kun kommer om formiddagen for at hygge sig sammen der. Arne sagde, at dem der råbte højest op for at få adgangsbrikker, så de kunne komme ind uden for åbningstiden, ikke har været der en eneste gang. Bjarne kunne heller ikke forstå dem og synes at adgangsbrikkerne blev brugt alt for lidt. Arne sagde at medlemmerne skal huske at den hvide postkasse i lokalet også er til ris og ros. 

Ole takkede for deltagelse i et godt møde og sagde at det er generalt i de fleste sportsgrene, at der ikke møder ret mange op, men at de i stedet taler i krogene. Han har noteret flere ting, som han vil tage med til møde i bestyrelsen for at få flere medlemmer, ikke kun i billard, men også i andre sportsgrene. 

Henning afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Derefter bad han alle om at rejse sig og give et 3 gange hurra for billard afdelingen. 

      Referent

      Mona Eilsøe