Billard

Årsmøde 2019

Claes bød velkommen og foreslog Henning Laursen som dirrigent. 

Henning takkede for valget og sagde at der havde været problemer med indkaldelsen, så alle ikke havde fået Besked rettidigt. Men at indkaldelsen også var lagt på bordene og spurgte om der var nogle protester vdr.  det. Alle accepterede indkaldelsen. 

Der var 22 stemmeberettigetClaes sagde at omfanget af arbejde ved at være formand var større end han først havde troet. Bla. andet en del møder med FKS, som han ikke var forberedt på. Edb havde også givet en del problemer med hvordan systemerne virkede og indtastning af spillernes resultater.En kort tid var Kim Kallerman i udvalget og han havde mange ideer ang. edb og forskelligede turneringer, men rejste så til Nordjylland.Sidste år var der 40 års Jubilæumsarrangement for billardspillerne. Det blev afholdt i bowlinghallen med at vi først spillede bowling og derefter var der spisning. Claes var skuffet over at der ikke var flere som deltog, men alligevel var det en god dag.Der er tilbagegang af medlemmer, derfor må der gøres noget.Fremover bliver der ikke arrangeret stævner, herunder Albanicup, da der på nuværende ikke er nogle som kan lave programmerne og indtastningerne.Overvejelser om Jubiturneringen skal forsætte, måske så med samme snit som spillernes årssnit og kun reguleres en gang om året eller måske 2 gange om året. Ang. kontigent regner jeg med at det bliver det samme beløb som nu.Til sidst takkede han udvalget for godt samarbejdet og sagde at det har været en turbulent omgang. Han takkede også Næstformand Kristian fra bestyrelsen for hans deltagelse ved mødet i dag.

Spørgsmål:

Arne fortalte at fastsættelse af kontigent høres fra Firma Idræt Odense. Han nævnte også, at de er overvejelser om at rykke tirsdag aftens åbningstid til måske mandag på grund af at det er hårdt at skal afsted både formiddag og aften. Samtidig er vi heller ikke ret mange om aftenen, måske nogle flere bedre kan om mandagen?

Lis synes at ændringen af snittet i Jubiturneringen ellers er godt. Verner håber at Jubi turneringen forsætter. Henning fortæller, at der godt kan laves en tilsvarende turnering og så overlades det til udvalget om snittet skal ændres mere end 1 gang om året.

 Valg.

                 Formand Claes Rosenberg blev genvalgt for 2 år.

                 Udvalgsmedlemmer:

                Finn Gabs blev genvalgt for 2 år.

                Ingolf Mortesensen blev genvalgt for 2 år.

                Keld Ove Andersen blev genvalgt for 2 år.

                Finn Johansen blev nyvalgt for 1 år.

                 Suppleander:

                Bjarne Kristoffersen og Tony Olsen blev genvalgt for 1 år.

 Kristian takkede udvalget og spillerne for deres hårde arbejde og fortæller at Louise på kontoret kan være behjælpelig med at lave sedler til uddeling for måske på den måde at få flere medlemmer. Firma Idræt Odense vil lave et åben hus arrangement, hvor dem der kommer også kan få lov til at spille billard. Han fortalte også at der arbejdes på at få Cafeteriet åbnet igen, måske med frivilligt arbejdskraft. Inden længe er det meningen at Mach Donalds ansatte vil komme til et arrangement og det plejer at give helt godt.

Arne spurgte om det ikke var en ide, når cafeteriet åbnede igen at få oprettet abonnement til tv, da der nok er flere som måske går derind i stedet for hjem, hvis der bla. andet er fodbold på tv. Finn: Kan der ikke sættes noget op på Facebook, der måske hjælper til med at få flere medlemmer.

 Claes takker herefter Christian for deltagelse og for både hans og medlemmernes gode indlæg.

 Referent Mona Eilsøe