Billard

Billardafdelingen indkalder til ordinært årsmøde i Billardsalonen
FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV.
TORSDAG DEN 9. december 2021 KL. 08.30

Dagsorden i henhold til §2 i vedtægter for Billardafdelingen under Firmaidræt Odense.

Efter årsmødet afholdes Billard Support deres årsmøde

Se dagsordener her

Tilmelding samt forslag der ønskes behandlet på årsmødet,
skal være Billardudvalget og Support i hænde senest den 18.11.2021

Alle medlemmer af Billardafdelingen (som ikke er i kontingent restance) er stemmeberettigede

Billardudvalget