Petanque

Indkaldelse til ordinært årsmøde 

Der indkaldes hermed til ordinært årsmøde i Firmaidræt Odense's Petanque-afdeling.
Søndag den 10. oktober 2021 ca. kl. 15.30, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV.

Dagsorden for mødet:
  1. Valg af dirigent
  2. Konstatering af stemmeberettigede
  3. Beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg

      

Lige år:
Udvalgsmedlem Hans Erik Jørgensen
Udvalgsmedlem Kasper Andersen
 
Ulige år:
Formand Søren Hansen
Udvalgsmedlem Helge Nielsen

Hvert år:
Suppleant Maj Britt Hansen

6. Uddeling af præmier

7. Eventuelt
     - Uddeling af pokal

Deltagerantallet er ubegrænset. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. 

Forslag som ønskes behandlet på mødet, skal være idrætsudvalget i hænde senest den 26. september 2021 (sammen med tilmeldingen) 

Vi ønsker forslag til, hvem der i år skal have pokalen (En stor indsats for petanque), så skriv et par ord om hvorfor I/du mener personen fortjener denne. 

Forslag skal være idrætsudvalget i hænde senest den 26. september 2021.

På gensyn til årsmødet.
Med venlig hilsen
Formand Petanque
Søren Hansen
Firmaidræt Odense