Billard
Følgende medlemmer har en adgangsbrik til Billardlokalet
Navn Telefon Bemærkning Navn Telefon Bemærkning
Arne Eilsøe 22 40 10 68   Ingolf Mortensen  26 53 86 54 Udvalgsmedlem
Bent Rønnow   65 91 18 91    
    Finn Gabs 29 88 08 20 Udvalgsmedlem
Finn Faxø  27 63 30 45 Gunnar Poulsen   41 27 49 77 Udvalgsmedlem
Henning Laursen 20 86 15 61 John Cruusberg 24 68 73 97 Udvalgsmedlem
Kurt Wehner 66 10 67 00
Leif Eilsøe 29 72 85 31 Max Pedersen 40 43 59 73  Kasserer Support
Mona Eilsøe 20 65 90 68 Udvalgsmedlem    
Per Andersen 24 45 90 93 Udvalgsmedlem
       


Adgang til billardlokalet må kun foregå mellem kl. 08:00 og 22:00


Det er tilladt at tage en eller flere personer (som ikke er medlem) med, mod at de betaler kr. 25 pr. person som lægges i en kuvert med navn uden på. Kuverten lægges derefter i den hvide postkasse.