Sundhedstjek
Menu
Kender du sundheden på din arbejdsplads?

Med et sundhedstjek af dine medarbejdere, får i en guide til hvordan i kan blive sundere og minimere både korttids- og langtidssygefraværet på arbejdspladsen samt en øge produktiviteten

Et sundhedstjek indebærer at hver enkelt medarbejder får målt en række fysiske og biologiske parametre. Dette er i kombination med vores instruktører som giver vi jer et svar på jeres generelle sundhed. Herudover får hver medarbejder en sundhedsrapport som skal være med til at guide dem i fremtiden.
  Sundhedstjek_1.jpeg
Sundhedstjek_2.jpeg  

Det er selvfølgelig meget vigtigt for os at pointere at alle tal, målinger o.a. personfølsomme data bliver destrueret eller er ikke muligt at genskabe efter måling. Vi overholder alle regler indenfor GDPR og deler kun det gennemsnitlige tal af alle målinger med ledelsen eller den ansvarshavende for testen.

Vi måler bl.a. indenfor disse syv parametre: Kolesteroltal, Blodsukker, Blodtryk, Kondital, BMI, Fedtprocent, Viceral Fat (mængden af fedt omkring de vitale organer). Ud fra dette giver vi medarbejderne nogle fokuspunkter, som kan være med til at forbedre deres generelle sundhedsniveau og vil hjælpe til et fald i sygefraværet på både kort og lang sigt.

Et sundhedstjek af jeres medarbejdere, er med til at give jer konkrete værdier som i kan anvende til forbedre sundheden hos jeres medarbejdere og på et generelt plan i hele virksomheden. Sundhedstjek bruges ofte til en ny start, hvor virksomheden gerne vil være sundere eller øge motivationen blandt medarbejderne.

Dog er sundhedstjekket ikke nok – der skal (selvfølgelig) ske en ændring i både kost og mængden af motion. Som vi har nævnt på den først side i dette menupunkt, så kan motion på arbejdspladsen være med til at ændre en masse forskellige parametre f.eks. øget produktivitet og en høj ROI pr. Investeret krone.

  Sundhedtjek_3.jpeg

Et sundhedstjek af Firmaidrætten Odense bliver altid udført af vores veluddannede instruktører, som sørger for en god og professionel håndtering af jeres virksomheds ansatte. Vi anbefaler opfølgning af sundhedsprofilen efter ca. 6-9 måneder. Herved opnår medarbejderen den bedst mulige opfølgning på den personlige handleplan.

Kontakt os på tlf. 66 17 46 06 eller e-mail: info@firmaidraet-odense.dk for et uforpligtende tilbud til et tjek af sundheden på din/jeres arbejdsplads.
Firmaidræt_Odense_A FARVE foreninger.png