Arbejdspladsens sundhed

Stadigt flere virksomheder satser på sundhed

Mere end to ud af tre virksomheder har tilbud, regler eller ordninger, der har til formål at forbedre sundheden på jobbet.
Særligt kost- og motionsordninger har vundet indpas på virksomhederne - fra 2003 til 2005 er andelen af virksomheder med kostordninger steget fra 37 til 52 procent og andelen af virksomheder med motions- eller idrætstilbud steget fra 40 til 50 procent!

Dokumenteret: Sundhedsordninger betaler sig!

Sundhedsordninger er en god investering - det dokumenterer en ny undersøgelse fra Ledernes hovedorganisation fra 2006. I undersøgelsen bliver et panel på 1160 ledere adspurgt om effekten af sundhedsordninger på arbejdspladsen.
Der påvises en tydelig effekt på flere områder:

  • Medarbejdertilfredshed: 83 procent af lederne kan bekræfte at sundhedsordninger øger medarbejdertilfredsheden
  • Sygefravær: 62 procent af lederne kan bekræfte at sundhedsordninger nedsætter sygefraværet
  • Virksomhedens image: 57 procent af lederne kan bekræfte at sundhedsordninger påvirker virksomhedens image positivt
  • Rekruttering: 53 procent af lederne kan bekræfte at sundhedsordninger gør virksomheden mere attraktiv over for potentielle ansøgere
  • Produktivitet: 50 procent af lederne kan bekræfte at sundhedsordninger øger produktiviteten

Kilde: Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken,
Ledernes Hovedorganisation, februar 2006. Læs hele undersøgelsen

Få det bedst mulige resultat af jeres sundhedsordning

En god og relevant sundhedsordning kræver en grundig forundersøgelse af medarbejdernes ønsker og behov samt eventuelle problemstillinger på arbejdspladsen. I Motion på Arbejdspladsen gør vi forarbejdet for jer:

  • Vi afdækker medarbejdernes ønsker og behov
  • Vi undersøger den generelle sundhedstilstand blandt medarbejderne
  • Vi undersøger mulighederne indenfor arbejdspladsens ressourcer og fysiske rammer