Standard betingelser

Baneleje sæson 2018-19

Vi gør opmærksom på at prisen står til 0,- kr, men lejen bogføres direkte på afdelingens regnskab efter modtagelse af faktura fra FKS hallen (kr. 100,- pr. hal time).
Dog er der aftalt en fast pris på Billard lokalet og Skydebane.

Bookingen skal være godkendt senest 21 dage og aflysning eller tilretning af det lejede skal ske senest 14 dage før arrangementet.

Der er følgende få retningslinier vi vil gøre opmærksom på, ved brug af FKS hallen.

  • Lyset tændes og slukkes 15 minutter før og efter bookningen.
  • Ved godkendelse af bookningen, er kontrakten underskrevet og bindende.