Generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING 2018
I
Firmaidræt Odense

 Indkaldelse til Firmaidræt Odenses generalforsamling, som afholdes i
FKS-Hal 1, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. 

Tirsdag den 27. marts 2018 kI. 19.30 

Tilmelding til generalforsamlingen samt forslag, der ønskes behandlet, skal være Firmaidræt Odenses kontor, FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV eller på mail info@firmaidraet-odense.dk, i hænde senest: 

Mandag Den 12. marts 2018

Tilmelding ikke nøvendig men vil hjælpe os, så vi kan bestille nok kaffe og brød, Tilmeld.gif

Der gøres opmærksom på, at hver klub har mødepligt med en 1 repræsentant. Overholdes mødepligten ikke, pålignes klubben en afgift på kr. 75,00. 

Alle klubmedlemmer og enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen

Dagsorden, revideret regnskab, samt indkomne forslag, fremsendes 8 dage før generalforsamlingen til klubberne, via mail.

(Enkeltmedlemmer kan rekvirere materialet ved henvendelse til kontoret.) 

Husk! Indstilling til  Hædersbevisninger.

Har I en leder, der gennem adskillige år har gjort et godt stykke arbejde for jeres klub, skal indstillingen (beskrivelse af arbejdet) være kontoret i hænde senest mandag den 12. marts 2018.

Her vil i løbende kunne se dokumenter der vil blive lagt op på hjemmesiden:
Beretning - Regnskab - Dagsorden - Forslag m.m.