Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING 2019
I
Firmaidræt Odense

 Indkaldelse til Firmaidræt Odenses generalforsamling, som afholdes i
FKS-Hal 1, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. 

Tirsdag den 26. marts 2019 kI. 19.30 

Tilmelding til generalforsamlingen samt forslag, der ønskes behandlet, skal være Firmaidræt Odenses kontor, FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV eller på mail info@firmaidraet-odense.dk, i hænde senest: 

Tirsdag Den 12. marts 2019 kl. 18.-00

Tilmelding ikke nøvendig men vil hjælpe os, så vi kan bestille nok kaffe og brød, Tilmeld.gif

Der gøres opmærksom på, at hver klub har mødepligt med en 1 repræsentant. Overholdes mødepligten ikke, pålignes klubben en afgift på kr. 75,00. 

Alle klubmedlemmer og enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen

Dagsorden, revideret regnskab, samt indkomne forslag, fremsendes 8 dage før generalforsamlingen til klubberne, via mail.

(Enkeltmedlemmer kan rekvirere materialet ved henvendelse til kontoret.) 

Husk! Indstilling til  Hædersbevisninger.

Har I en leder, der gennem adskillige år har gjort et godt stykke arbejde for jeres klub, skal indstillingen (beskrivelse af arbejdet) være kontoret i hænde senest mandag den 12. marts 2019 kl. 18.00.

Her vil i løbende kunne se dokumenter der vil blive lagt op på hjemmesiden:
Beretning - Regnskab - Dagsorden - Forslag m.m.
Vedtægter