Generalforsamling 2020

GENERALFORSAMLING 2020
I
Firmaidræt Odense

 Indkaldelse til Firmaidræt Odenses generalforsamling, som afholdes i
FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. 

Mandag den 2. november 2020 kI. 19.30 

Tilmelding til generalforsamlingen samt forslag, der ønskes behandlet, skal være Firmaidræt Odenses kontor, FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV eller på mail centerchef@firmaidraet-odense.dk, i hænde senest: 

Mandag Den 19. oktober 2020kl. 18.-00

 

Tilmelding ikke nøvendig men vil hjælpe os, så vi kan bestille nok kaffe og brød, Tilmeld.gif

Der gøres opmærksom på, at hver klub har mødepligt med en 1 repræsentant.
Overholdes mødepligten ikke, pålignes klubben en afgift på kr. 75,00. 

Alle klubmedlemmer og enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen

Dagsorden, revideret regnskab, samt indkomne forslag, fremsendes 8 dage før generalforsamlingen til klubberne, via mail.

(Enkeltmedlemmer kan rekvirere materialet ved henvendelse til kontoret.) 

Husk! Indstilling til  Hædersbevisninger.

Har I en leder, der gennem adskillige år har gjort et godt stykke arbejde for jeres klub, skal indstillingen (beskrivelse af arbejdet) være kontoret i hænde senest mandag den 19. oktober 2020 kl. 18.00 til centerchef@firmaidraet-odense.dk, husk at medsende begrundelsen.

Her vil i løbende kunne se dokumenter der vil blive lagt op på hjemmesiden:
Beretning - Regnskab - Dagsorden - Forslag m.m.
Vedtægter - Idrætsafd. fællesvedtægter