Badminton

Badminton udvalget er fra 01.04.2019
sat i bero - afventer nye medlemmer
 
Udvalgets opgave er at varetage
Badminton sporten under Firmaidræt
Odense, med ansvar over for den
samlede bestyrelse.

P1011596.JPGUdvalgsformand
Lars Drejer Johansen
Agnetevej 30
Tlf. 30 21 92 33
Mail til Lars

Udvalgsmedlemmer

 - vakant -

 er du interesseret - kontakt os

SES-hovedNæstformand
Svend Erik Sørensen
Østergade 51 G, 3. th.
5000 Odense C
Tlf. 2125 9127
Mail til Svend Erik