Billard

For at deltage i aktiviteten, kræves det at man er medlem af Firmaidræt Odense, se mere her

Aktivitetskontingentet er fordelt således:

Klubsmedlemmer kr. 300,00 pr. kvartal.  
Enkeltmedlemmer kr. 300,00 pr. kvartal.  
Unge under 25 år kr. 210,00 pr. kvartal.  
Unge under 15 år. kr. 120,00 pr. kvartal.  
Senioridræt kr. 300,00 pr. kvartal.  
   

 

Aktivitetskontingentet bliver opkrævet kvartalsvis

Alle der deltager i Firmaidræt Odense billard skal være medlem og på forlangende fremvise et gyldig medlemskort.

Der er også mulighed for at leje et billardbord på timebasig, kontakt kontoret på tlf. 66 17 46 06.

Ikke medlemmer kr. 100,00 pr. time pr. bord
For medlemmer kr.   50,00 pr. time pr. bord

 

Bemærk følgende:
Det er tilladt medlemmer at tage en eller flere personer (som ikke er medlem) med, mod at de betaler kr. 25 pr. person som lægges i en kuvert med navn uden på. Kuverten lægges derefter i den hvide postkasse. Adgang til billardlokalet må kun foregå mellem kl. 08:00 og 22:00