Bowling

BOWLING Hædersdiplom
Retningslinier for Hædersdiplom

§ 1 Udvalget tildeler Hædersdiplomet
Udnævnelsen sker om nødvendigt ikke hvert år.

§ 2 For at komme i betragtning, skal medlemmet gennem mange år have gjort sig særligt bemærket med sit engagement for firmabowlingen i Firmaidræt Odense - regi.

§ 3 Ved tildelingen af Hædersdiplom medfølger en gave.
Personen(r) der tildeles Hædersdiplomet har ingen varig økonomisk fordel.
Tildelingen er ene og alene en Hædersbevisning.

§ 4 Personen(r) der tildeles Hædersdiplomet er fuldt ud stemmeberettiget på Bowlingafdelings Årsmøde med én stemme.

§ 5 Et hvert gyldigt medlem kan indstille emner med forslag til udvalget.
Indstillingen skal være udvalget i hænde, samtidig med forslag til
årsmødet.

Personer som har modtaget Hædersdiplomet

Ib Lenskjold
Modtog i 2002 Hædersdiplomet, med orderne.
FKS-Bowlingafdeling og alle bowlingspiller i firmasporten takker dig, for din fremsynethed og sørgede for at Firmaidræt Odense (tidligere FKS-Odense) optog bowlingsporten i deres vifte af sportsgrene.