Bliv medlem

Idrætsforening på arbejdspladsen

5361a.jpg - Navn 2124x1082

Det er flere fordele ved at starte en idrætsforening på arbejdspladsen. Arbejdet med idræt på arbejdspladsen bliver organiseret, og der kan søges om støtte hos arbejdsgiver.  Det kan enten være som et underudvalg f.eks. motionsudvalg til en eksisterende personaleforening eller som en selvstændig forening. Her er fem trin til, hvordan du starter en idrætsforening på din arbejdsplads.

Step 1: Find sammen

Find sammen med nogle kolleger, som vil være med til at starte foreningen / motionsudvalget. Hvis I er en større arbejdsplads, så kan det være en stor styrke at være bredt repræsenteret fra forskellige afdelinger, når I senere skal rekruttere deltagere til aktiviteterne.

Step 2: Aktiviteter

En forening starter ofte med udgangspunkt i én aktivitet. Men når der dannes en ny forening på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I fra starten gør opmærksom på, at foreningen kan rumme alle de aktiviteter, som der er interesse for på arbejdspladsen.

Step 3: Økonomi, tid og kommunikation

Gå til ledelsen på din arbejdsplads for at spørge om mulighed for økonomisk tilskud. Det kan f.eks. være, at de vil støtte med 20 kr. om måneden pr. medarbejder, og så skal medlemmerne betale samme beløb.

Hvis foreningen er et udvalg under en personaleforening, så få en aftale med personaleforeningen om tilskud til aktiviteterne.

Få eventuelt en aftale med ledelsen om, at det er ok, at der anvendes arbejdstid til arbejdet med foreningen, og at arbejdspladsens interne kommunikationskanaler må bruges til at informere om foreningens aktiviteter.

Husk at der er regler for, hvor meget arbejdspladsen kan give i støtte og beskatning af disse. 
Læs mere her

Step 4: Kontingent

Afklar, hvordan I vil håndtere økonomien i foreningen / udvalget. På nogle arbejdspladser hjælper regnskabsafdelingen med indkrævningen af kontingent. Det kan være, I skal have særlige kontingenter for dyrere aktiviteter som f.eks. golf og go-kart. I skal også overveje, hvordan I vil håndtere planlægningen af jeres aktiviteter.

Step 5: Vedtægter og generalforsamling

Hvis det er en ny forening, I skal danne, skal I afholde en stiftende generalforsamling f.eks. i forbindelse med et personalemøde. Her skal vedtægterne besluttes. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om foreningens formål, hvem der kan være medlem, hvordan bestyrelsen sammensættes og vælges/udpeges, opkrævning og fastsættelse af kontingent, udarbejdelse af regnskab og revision af regnskabet, og regler for generalforsamlingens afholdelse.

Step 6: Sæt i gang

Så er det i gang med at skabe idrætsaktiviteter på arbejdspladsen.  

Husk, at I har mulighed for at blive medlem af Firmaidræt Odense, hvor I møder andre arbejdspladser omkring forskellige aktiviteter.