FKS-Nyt

FKS-Nyt er med til at udbrede kendskabet til Firmairæt Odense og de aktiviteter Foreningen afholder.

Redaktør
Leif Lund
Solbakken 31
5560 Aarup
Tlf.: 29 26 78 22
E-mail til Leif

Journalist
Svend Aage Nielsen

Næsbyhave
5270 Odense N
Tlf.: 6618 0844
E-mail til Svend Aage

Hvis du ikke modtager dette og gerne vil, skal du henvende dig til kontoret på tlf.: 6617 4606

Link til bladet FKS-Nyt