Ordensreglement for Den selvejende Institution FKS-hallen
Menu

Ordensreglement for Firmaidræt Odense og FKS-hallen

Tranehøjen 5 - 5250 Odense SV - Tlf. 66 17 46 06

 1. Hallen stilles til idrætsudøvernes og gæsternes benyttelse og beskyttelse.
   
 2. Tobaksrygning i hallerne samt i øvrige lokaler, er i henhold til lovgivningen ikke tilladt. Rygning må kun foregå udendørs.
  Ved overtrædelse af forbudet kan/vil den/de blive bortvist i kortere eller længere tid.

 3. Benyt de opstillede affaldsbeholdere.
   
 4. Adgang til omklædningsfløjen er kun tilladt for aktive.
   
 5. Ved færden på banerne i selve halrummet må kun benyttes sportsfodtøj, der ikke umiddelbart forinden har været benyttet udendørs.
   
 6. Undgå at forstyrre træning og øvrige arrangementer med unødig støj.
   
 7. Boldspil i lokaler, der ikke er beregnet hertil, er strengt forbudt.
   
 8. Havarier og mangler ved redskaber og materiel m.v. bedes meddelt administrationen.
   
 9. Hallens inventar må kun benyttes til dets egentlige formål (det er således ikke tilladt at stå på stole, bænke og borde).
   
 10. Spar på lys og vand.
   
 11. Værdi og beklædningsgenstande henlægges i hallens lokaler på eget ansvar.
   
 12. Medbragte mad- og drikkevarer må ikke nydes i lokalerne.
   
 13. Henstillinger fra tilstedeværende leder, hallens assistent eller forpagter i cafeteria skal efterkommes. Undgå derved at risikere udvisning af hallen/lokalerne og eventuel karantæne.
   
 14. Usømmelig optræden eller overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid, eller medføre erstatningskrav.

Bestyrelserne.