Organisation
Menu

Firmaidræt Odense's organisation

 

 Den daglige ledelse varetages af Bestyrelsen med ansvar over for Generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som er valgt på Generalforsamlingen, samt en repræsentant fra FKS - Hallens bestyrelse.

Aktivitetsudvalgene varetager de aktiviteter som Firmaidræt Odense tilbyder til deres medlemmer,

De enkelte aktivitetsudvalg vælges på de enkelte udvalgs årsmøder.

Vedtægtsudvalget kan nedsættes af Generalforsamlingen / bestyrelsen.

Ad hoc udvalg kan nedsættes af Generalforsamlingen / bestyrelsen.

Firmaidræt Odense er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund.
 
Firmaidræt Odense er tilsluttet Samvirkende Idrætsklubber i Odense - SIKO

Vedtaget på generalforsamlingen den 09. marts 2004.