Samarbejdet mellem Firmaidræt Odense Badmintonafd. og DGI FYN fortsætter med tilbud om stævner, især for de ældre spillere og for motionister, men også for alle øvrige, voksne badminton-spillere. 

Samarbejdet betyder, at badminton-spillere i Firmaidræt Odense kan deltage i DGI- Fyn’s udbudte stævner og hold-turneringer, og omvendt kan badminton-spillere i DGI-Fyn deltage i Firmaidræt Odense’s  stævner. Formålet hermed er at øge tilslutningen til stævner i begge foreninger, ligesom en  koordinering af stævnerne har fjernet problemet med samtidige aktiviteter.

Stævneoversigten på de nedenstående sider viser først Firmaidræt Odense’  arrangementer, derefter følger DGI FYN’s arrangementer, idet opmærksomheden henledes på, at der er forskellige målgrupper for deltagerne, og at der spilles på hverdage i 60+ / Ældre-stævnerne, og med spillesteder i forskellige haller på Fyn.

DGI-FYN’s enkelte stævne-indbydelser findes på DGI-FYN’s hjemmeside : www.dgi.dk/fyn hvor man også kan finde tilmeldings-skema, der udfyldes og fremsendes vedhæftet en e-mail. Der vil også være opslag i FKS-hallen ligesom man tilmelde sig ved henvendelse til Svend Erik Sørensen (se oversigt over udvalget).