Standard betingelser

Ved arrangementer 

 1. Godkendelse og betaling af bookingen skal ske hurtigst muligt, dog senest 21 dage før arrangementet.
 2. Lejeren skal selv indhente Brandtilladelse, samt alle nødvendige offentlige tilladelser til gennemførelse af arrangement.
 3. Hallerne stilles til rådighed til deltagernes/gæsternes benyttelse og beskyttelse.
 4. Af hensyn til brandmyndighederne er tobaksrygning strengt forbudt.
 5. Benyt de opstillede affaldsbeholdere.
 6. Adgang til omklædningsfløjen er kun tilladt for deltagere.
 7. Beskadigelser og mangler ved redskaber samt  materiel m.v. skal meddeles til personalet.
 8. Inventar må kun benyttes til dets egentlige formål (det er således ikke tilladt at stå på stole, bænke og borde).
 9. Værdi- og beklædningsgenstande der henlægges i hallerne samt lokaler er på eget ansvar.
 10. Henstillinger fra tilstedeværende ledere, personale eller forpagter i cafeteriet skal efterkommes. Undgå herved at risikere udvisning og eventuel karantæne.
 11. Usømmelig optræden eller overtrædelse af lejeaftale og ordensreglement kan medføre udlukkelse for kortere eller længere tid, eller medføre et erstatningskrav fra DBKI centeret.
 12. Det er ikke tilladt at bruge harpiks og konfetti.

Vi gør opmærksom på, at det er arrangørens ansvar, at der ikke nydes medbragt mad og drikkelse på hallens område, i følge de Generelle lejebetingelser afsnit 10 og 11.

Overholdes dette ikke pålægges der en afgift på kr. 5.000,-

Udskriv