Arbejdspladsens sundhed

Hvis du ønsker dig noget, som du aldrig før har haft, må du gøre noget, du aldrig før har gjort.

Sundhed er på dagsordenen på nutidens arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at have kompetente medarbejdere, der kan kvalificere og motivere til både praktiske og teoretiske sundhedsopgaver.

DFIFs sundhedsambassadøruddannelse udvikler medarbejderes kompetencer i forhold til at varetage denne opgave.

Under hele uddannelsen arbejdes der mod at motivere deltagerne til at sætte aktiviteter i gang på deres egen arbejdsplads. Uddannelsen veksler mellem teoretiske oplæg med diskussioner og praktiske øvelser.

Medarbejderne rustes bl.a. til at organisere og varetage sundhedsfremmende opgaver i dagligdagen, samt motivere og støtte kolleger, der ønsker en sundere livsstil.

Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere fra alle typer arbejdspladser og organisationsniveauer, med interesse for sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Emner der behandles i uddannelsen
• Formål og visioner med virksomhedens sundhedsarbejde
• Sundhedsambassadørens rolle
• Organisering og ansvarsfordeling af sundhedsarbejdet
• Motivations- og forandringsarbejde
• Kommunikation
• Værktøjskasse

Varighed: 6 timer

Pris: 2.575,00 kr. ekskl. moms pr. deltager
Prisen inkluderer forplejning og uddannelsesmateriale.

For uddannelsen datoer og forløb.

Kontakt
Rikke Døssing
Sundhedskonsulent
Tlf: 65 31 65 60
Mail til Rikke Døssing