Arbejdspladsens sundhed

Specialudviklet spørgeskemaundersøgelse
SundhedsIndex skaber forudsætningen for en vellykket sundhedsindsats. Den specialudviklede spørgeskemaundersøgelse hjælper jer med at målrette og prioritere sundhedsarbejdet.

Arbejder I med en SundhedsCertificering af virksomheden, indgår SundhedsIndex automatisk i forløbet.

SundhedsIndex afdækker fire afgørende elementer
 1. Tilfredshed og loyalitet
 2  Handlingskort
 3. Sundhed - behov - motivation
 4. Benchmarking
Læs mere om ovenstående fire punkter

Spørgsmål - emner
Spørgsmålene i SundhedsIndex omhandler primært sundhed, livsstil og virksomhedens sundhedsarbejde. Men også emner som arbejdsmiljø, ledelse og motivation behandles. Se model over hvilke emner, der indgår i undersøgelsen.

Elektronisk spørgeskema
SundhedsIndex er udformet elektronisk. Medarbejderne klikker sig ind via et link og besvarelsen videresendes automatisk.
 Varighed ca. 10 minutter. Ønskes spørgeskemaet i papirudgave aftales særlig pris.

Rapport og præsentation
Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen sendes som rapport pr. mail og post. Det er også muligt at få resultaterne præsenteret på virksomheden. Arbejder I med en SundhedsCertificering af virksomheden, indgår præsentationen automatisk i forløbet.

Specialudviklet model - fortrolig databehandling
SundhedsIndex er udviklet i samarbejde mellem Dansk Firmaidrætsforbund og analysevirksomheden E-Opinion, der sikrer fortrolig og etisk korrekt databehandling. SundhedsIndex bygger på tankegangen bag European Performance Satisfaction Index (EPSI), Arbejdsmiljøinstituttets kortlægningsmetoder samt DFIFs mangeårige erfaringer med sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Skræddersyede spørgeskemaundersøgelser
Vi tilbyder også skræddersyede spørgeskemaundersøgelser, der matcher jeres ønsker og behov. Kontakt os for nærmere information

Pris
Prisen for SundhedsIndex er 16.900 kr. ex. moms.
Ønskes flere rapporter, f.eks. for hver afdeling i virksomheden, aftales særlig pris.