Arbejdspladsens sundhed

Profil over medarbejdernes sundhed, trivsel og arbejdsmiljø

En Sundhedsprofil giver medarbejderen en personlig profil over egen sundhed og trivsel samt motivation for forandring. De individuelle profiler kan samles til en overordnet profil for arbejdspladsen, indeholdende forslag til fremtidige tiltag og aktiviteter.

Sundhedsprofilerne munder ud i en personlig handleplan for hver medarbejder, udarbejdet i samarbejde med konsulenten.

Indhold

 • Fysiologiske målinger
  Kolesteroltal, blodsukker, kondital (6 minutters moderat belastning), blodtryk, BMI (Body Mass Index) og fedtprocent

 • Spørgeskema
  Om medarbejderens holdning til egen sundhed og trivsel samt motivation for forandring.

 • ½ times samtale med konsulent
  Samtale med udgangspunkt i de fysiologiske målinger og besvarelsen af spørgeskemaet - der fokuseres på medarbejderens ønsker, behov og motivationen for forandring.

 • Personlig handleplan
  Medarbejderen udarbejder, i samarbejde med vejlederen, sin personlige handleplan med mål for fremtiden.

Varighed Ca. 1 time pr. medarbejder
Pris 950 kr. pr. medarbejder*

Afrapportering
Det er muligt at få udarbejdet en anonym opsamling og konklusion på Sundhedsprofilerne med handlingsforslag til det fremtidige sundhedsarbejde. Handlingsforslagene kan f.eks. omhandle forebyggelse af arbejdsrelaterede skader, rygestop eller kost - og motionstiltag.
Pris: 7.500 kr. *

Vi anbefaler
Vi anbefaler opfølgning af Sundhedsprofilen efter ca. 6 mdr. Herved opnår medarbejderen den bedst mulige opfølgning på den personlige handleplan.

* Alle priser er ekskl. moms, kørsel og transporttid