Generalforsamling 2020

Tilmelding at Firmaidræt Odense Generalforsamling 2020

Stemmeret
Dit navn
E-Mail
Enkeltmedlem
Senior medlem
Medlem af Firmaklub
Indtast klubnavn
Tilmeld

Forslag, der ønskes behandlet, skal være Firmaidræt Odenses kontor, FKS-Hallen, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV eller på mail
 centerchef@firmaidraet-odense.dk, i hænde senest:  Mandag Den 19. oktober 2020 kl. 18.00

Der gøres opmærksom på, at hver klub har mødepligt med en 1 repræsentant. 
Overholdes mødepligten ikke, pålignes klubben en afgift på kr. 75,00. 

Alle klubmedlemmer og enkeltmedlemmer har møde- og stemmeret på generalforsamlingen

Dagsorden, revideret regnskab, samt indkomne forslag, fremsendes 8 dage før generalforsamlingen til klubberne, via mail.
(Enkeltmedlemmer kan rekvirere materialet ved henvendelse til kontoret.) 

Husk! Indstilling til  Hædersbevisninger.

Har I en leder, der gennem adskillige år har gjort et godt stykke arbejde for jeres klub, skal indstillingen (beskrivelse af arbejdet) være kontoret i hænde senest mandag den 19. oktober 2020 kl. 18.00 til centerchef@firmaidraet-odense.dk, husk at medsende begrundelsen.